Participa

Implica't a les comissions de treball

Treballem amb la voluntat d’impulsar unes estructures organitzatives més participatives, més responsables, més ètiques, més transparents i més curoses amb les persones que en formem part. Actualment tenim tres comissions de treball obertes: participació, comunicació i economia. Són comissions obertes a la teva participació.

Volem que Construïm sigui nou espai que s’articuli sobre la base de mecanismes i formes de participació radicalment democràtics, des de la diversitat ideològica. Per això treballem per impulsar processos participatius en tots els àmbits de participació i decisió de Construïm.

 • Fomentar processos participatius
 • Cercar l’empoderament de totes les persones participants
 • Vetllar pel respecte a la diversitat ideològica
 • Elaborar fórmules participatives compromeses amb la cura i la igualtat de gènere
 • Buscar la cooperació, la intel·ligència col·lectiva i la creativitat.

Persona coordinadora:
Magda Torrents

Des d’aquesta comissió vetllem per la comunicació interna i externa de Construïm. Treballem per mantenir informats als adherits i simpatitzants sobre l’activitat de Construïm i perque la comunicació interna de l’organització sigui fluïda i transparent. Pensem, planifiquem i executem les diferents necessitats comunicatives de Construïm amb una fórmula que volem que sigui honesta, potent, creativa, divertida, crítica i positiva. Som un grup de persones que col·laborem de manera permanent o puntual en funció de les necessitats i ens coordinem per treballar en diversos àmbits:

 • Correu electrònic
 • Creació i correcció de textos
 • Xarxes socials
 • Web
 • Disseny gràfic
 • Fotografia
 • Video

Persona coordinadora:
Oriol Martí

És la comissió encarregada de la gestió econòmica de Construïm, executant per tant tots els tràmits administratius i legals i gestionant el dia a dia econòmic de l’organització.

 • Comptabilitat de l’organització
 • Gestionar la relació amb Fiare Banca Ètica
 • Elaboració del pressupost
 • Control de transparència
 • Coordinació amb el consell de garanties

Persona coordinadora:
Ramón Noguera

T’agradaria participar en una comissió? Posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu i comença a participar.

Gràcies per participar!!!

Adhereix-te al manifest

Suma’t al manifest de Construïm. Podràs participar en les decisions de l’organització: assemblees, grups de treball, elaboració de programa, etc…