En Tomàs I la Rita han presentat les nostres propostes de programa a la Microsessió Educació i cohesió social. Hem escoltat experiències diverses de persones implicades professionals i/o vinculades socialment en aquests àmbits com La Mercè Cuadras, el Jorge Lorente, la Ginesta Garriga i el Josep Roig.
Gràcies per fer-ho possible!