#SalvemCanJove

L’equip de govern del PSC ha aprovat la requalificació de l’entorn a Can Jove i dona suport a la construcció de 666 habitatges, en un projecte insostenible i finançat per inversors aliens a la realitat econòmica i social del municipi.

Reprodueix vídeo

Què s'amaga darrere d'aquest projecte?

No soluciona els problemes d’habitatge dels veïns i veïnes

L’habitatge d’alt “standing” previst, amb preus fora de l’abast de les economies dels veïns i veïnes, no solucionarà l’accés a l’habitatge i a més farà pujar encara més els preus de mitjana en un municipi ja molt tensionat com el nostre. En habitatge de promoció pública el partit socialista no ha fet els deures, es limita a complir amb la normativa sense anar més enllà. Porta prop de 20 anys sense construir cap habitatge de protecció social al nucli de Ribes i en deficiències notòries a Les Roquetes.

És un projecte especulatiu promogut per capital risc

Darrere d’aquest projecte hi ha inversors sense cap relació amb el poble i que prioritzaran els seus beneficis a les necessitats dels veïns i veïnes del poble. L’empresa promotora és un fons d’inversió holandès que ha creat una empresa específica per aquest projecte urbanístic.

Es justifica sobre una falsa cobertura sociosanitaria

El projecte busca justificar-se en una hipotrètica col·laboració amb el Consorci Sanitari del Garraf que és inexistent. En el projecte no hi ha cap concreció respecte aquesta qüestió. La necessària millora de l’atenció sociosanitària pública als veïns i veïnes de la comarca no depen d’aquest projecte. El projecte ni inclou aquesta demanda ni dóna resposta a la necessitat d’aparcament, eliminant l’aparcament gratuït actual i no plantejant alternatives.

Destrueix patrimoni cultural

El projecte, posarà en perill els marges de pedra seca, les vinyes i la bosquina de Can Jove. També tindrà una incidència negativa en el flux de la riera com a connector natural i en la seva diversitat animal.

Serveix a interessos ocults

El projecte ha pres forma sense que les persones afectades ho sabèssin i sense el consens necessari amb la societat civil del poble. Un projecte d’aquestes dimensions hipotecarà el model de municipi durant anys, per això cal tota la precaució i debat necessari, que no s’ha fet possible per part del govern. La transparència i la participació ciutadana en les grans qüestions de futur continuen sent una de les grans assignatures pendents del govern socialista.

Destrueix l’entorn natural del poble

És un nou atemptat ecològic. Un projecte NO sostenible on prop d’un 80% dels terrenys del projecte formen part de l’entorn natural. Un plantejament clarament contrari a les noves polítiques de creixement que fomenta el nou Pla Director de la Generalitat.

CONSTRUÏM SOSTENIBILITAT

Des de Construïm apostem per un model de creixement sostenible, conectat amb l’entorn natural i respectuós amb el nostre patrimoni.

Promovem un nou model de municipi més verd

Sant Pere de Ribes som els veïns i les veines del poble. Si perdem la lluita contra les agressions al nostre entorn natural, perdem el poble. Plantem cara a la destrucció del nostre territori i promovem un model de creixement sostenible.

Millorem l’accés a l’habitatge pels veïns i veïnes

És urgent i prioritari donar resposta a la necessitat d’habitatge dels veïns i veïnes del municipi. Per això proposem:

Salvem Can Jove!

Parem l’especulació urbanística!