Un Pla de Reactivació feble, fluix i gris

Ens trobem davant d’una proposta de Pla de Reactivació feble, fluix i gris. Constatem l’immobilisme, el continuisme, les polítiques partidistes per part del govern, i davant d’aquest pla de reactivació no ens podem mostrar complaents.

Des de el grup municipal de Construïm hem analitzat la proposta de Pla de Reactivació del govern del PSC, i hem participat a les converses amb aquest per tal de poder valorar i proposar aquelles propostes, línies i accions que ens semblaven importants.

En termes generals, valorem que ens trobem davant d’una proposta de Pla de Reactivació feble, fluix i gris, no per les quanties econòmiques que conté (a la fi parlem de més de 3 milions d’euros) sinó pel contingut i concreció d’allò que es proposa. Més que un paquet d’accions destinades a reactivar i dinamitzar diferents àmbits del municipi es tracta d’un complement d’inversions del Pressupost ordinari de l’Ajuntament.

En la Memòria d’Alcaldia que acompanya el Pla, en les explicacions del govern i en les rodes de premsa que de ben segur faran, s’explica un conjunt de bones voluntats i objectius amb els que des del nostre grup municipal no podem més que estar d’acord i compartir. Parlen de treballar per minimitzar la vulnerabilitat econòmica, per fomentar el comerç de proximitat i de km 0 o de reduir la petjada ecològica i tenir cura del medi ambient. I hi estem d’acord. El problema rau en que la proposta de modificació de pressupost que fa efectiu aquest Pla de Reactivació no dona trasllat real a aquest conjunt de bones voluntats. La majoria és queden altre cop com a compromisos a futur, que a tres mesos de les eleccions no tenen gaire més sentit que treure rèdit electoralista.

Que conté la modificació de pressupost? Doncs entre d’altres coses una gran partida destinada a l’espai públic. Poca explicació, ni planificació ni priorització. Una partida de més de mig milió que recull molts conceptes però cap concreció.

Un Pla de Reactivació Cultural i un de Comerç local del que no en sabem gaire (perquè aquí ningú dona detalls). Segons el govern es treballa en els espais de participació, però costa de creure quan fa més d’un any que no es convoca el Consell de Cultura o restem a l’espera de la creació d’una taula de comerç. Al final en la partida que anomenen pla de reactivació hi encabim el manteniment d’edificis culturals, els costos energètics o la compra de material. No serien els conceptes en els que pensaríem d’haver pogut participar de la definició d’aquests plans. No només la participació política s’ha restringit, sinó més greu encara és que s’ha fet sense el consens dels agents culturals del nostre municipi. Perquè a la fi , del que es parla és d’un manteniment d’equipaments culturals i no d’un pla de reactivació de la cultura.

Dues de les propostes estrella del Pla son la creació de dues “Oficines”. Una de la Gent Gran de la que només coneixem que s’implantarà mitjançant la contractació d’una empresa externa (així d’entrada hi destinem 35.000€) i l’Oficina de l’energia, que segons explica el govern ja fa mesos que funciona. Vosaltres en sabeu res? Nosaltres tampoc…

També hi ha una quantia important destinada a la contractació directa de forma temporal. El govern reconeix que hi ha vora una 50 de treballadors/es contractats temporalment, però no es capaç d’explicar (o no vol) quins servis i projectes es reforcen o mantenen amb aquestes contractacions.

El que si que es clar, des de el nostre punt de vista, que la gestió dels RRHH (que ocupa el 45% del pressupost municipal, això es aprox 12 milions d’euros anuals) demana d’un debat en profunditat, obert i transparent. No es el primer cop que ho demanem. Seguirem esperant.

I per acabar l’anàlisi de les propostes del govern destaquem la consolidació de la lògica dels estudis i informes. Pla de Reactivació rere Pla de Reactivació constatem com el govern pressuposta i encarrega una quantitat inacabable d’estudis i informes (sempre de forma externa i sempre a costos gens menyspreables). Informes i estudis, que tot sovint no es materialitzen en res més que en un conjunt de papers que deuen restar guardats en els calaixos de l’Ajuntament. En la modificació de pressupost que es presenta amb aquest Pla hi trobem uns quants més, molts d’ells vinculats a suposats compromisos adquirits amb les forces polítiques de l’oposició. Però alhora i de forma sorprenent l’amuntegament d’informes i estudis, xoca amb l’ampliació dels diners destinats a la instal.lació de càmeres de seguretat arreu del municipi. Sobre això no hi ha discussió, ni projecte, ni validació jurídica ni debat ètic. El govern decideix com, quan i on s’instal·len i a la resta només ens queda somriure a la càmera.

Es evident que en la modificació de pressupost aprovada hi ha propostes amb les que coincidim plenament, al cap i a la fi són més de 3 milions d’euros. Però també ho és que hi ha nombroses i importants absències.

De les propostes que hem fet al govern volem destacar-ne algunes:

En l’àmbit del Medi Ambient seguim creient que el gran repte del municipi és la gestió i tractament dels residus. Tanquem la legislatura en breu i el govern no ha fet cap proposta de millora, d’un servei que costa més de 3 milions d’euros anuals, i del que acumulem estudis, informes, diagnosis, proves pilots, resultats de les proves pilots, etc. Documents que tots apunten a la mateixa direcció, però seguim amb un servei que no respon a les necessitats del municipi, i que envia de forma directa més de la meitat dels residus que generem els veïns i veïnes (això son més de 10.000 tones anuals) directes a l’abocador. Pensem que es una enorme contradicció afirmar que es treballa intensament per la cura del Medi Ambient i la incapacitat per modificar el servei de recollida i tractament de residus. Com també ho és mantenir la voluntat, i el que es pitjor, haver tingut tota la maquinària de l’Ajuntament treballant per dos projectes com el de l’Autòdrom o el de Can Jove. Projectes basats en un model caduc de desenvolupament urbanístic, que promouen un creixement depredador i que son insostenibles econòmicament i sobretot ecològicament.

En l’àmbit de la cultura, ja fa anys que venim insistint amb la creació de l’Escola d’Arts i la posada en marxa de la Ràdio Municipal. Dues propostes que al nostre entendre van més enllà del consum cultural i amplien la mirada per la participació, la creativitat, l’activitat comunitària i l’aprenentatge compartit. Relatiu a la ràdio, insisteixen en que el projecte està en marxa i a punt de concloure, però amb cap grup polític ni amb cap plataforma social han discutit el suposat model de ràdio que volen implementar. Silenci al respecte per part del govern, entenem que ja els hi convé no generar opinió sobre un model que segurament respondrà a necessitats comunicatives de la maquinària publicitària de govern i no a les necessitats reals que podria cobrir una ràdio municipal .

En l’àmbit de la formació i l’ocupació el nostre grup municipal també ha insistit amb la creació d’un Centre de Formació i Treball que referenciï, aglutini i coordini la política formativa de l’Ajuntament. És el 3er any que el govern ens respon que està a l’espera de la redacció de l’avantprojecte, però debat 0. Hem preguntat sovint en diferents espais, i sempre se’ns diu que no es el punt que toca, no es l’espai adequat o el moment idoni. Per quan? Potser en els propers mesos en plena campanya?

En l’àmbit de la mobilitat i la dinamització econòmica, des de Construïm sempre hem considerat important l’adeqüació i millora des cascs antics, de les centralitats comercials urbanes, la peatonalització i la implantació de propostes com la dels camins amics en pro d’una mobilitat sostenible, inclusiva i comunitària. Podríem confiar que parcialment es faran accions en aquest sentit, però també que queda molt feina per fer. Això per no dir novament, que es una enorme contradicció enfocar el desenvolupament econòmic a l’aterratge al municipi de grans inversions i superfícies, i pretendre ajudar al comerç de proximitat, perquè la realitat constata que amb les ajudes econòmiques no n’hi ha prou per evitar que abaixin la persiana.

En l’àmbit dels serveis públic i bàsics, durant la legislatura hem parlat de la necessitat de treballar per la municipalització dels serveis que es presten. No es un objectiu del govern, ens ho han deixat clar molts cops. Cada servei nou que s’obre, sempre es mitjançant la externalització i contractació d’empreses privades. L’única municipalització que s’ha produït aquesta legislatura ha estat l’augment molt gran del cost del propi govern, dels sous i dedicacions dels seus regidors i l’estructura que acompanya l’activitat i supervivència del mateix. En això si que hi han cregut, i de quina manera. També ens hauria agradat seguir treballant per un servei de tanatori i cementiri municipal o per la millora dels serveis socials (en situació d’excés de carrega de treball i desbordament), però el govern del PSC d’això no en vol saber res.

En fi, han passat quatre anys de legislatura i el govern ha consumit els 25 milions de romanent de tresoreria i en deixa 1 pel nou govern municipal que vindrà al juny. Ha gestionat en aquest temps prop de 140 milions d’euros entre pressupost ordinari i incorporacions, però pel nostre grup municipal hi ha qüestions que eren i son fonamentals que estan exactament igual, sinó pitjor, que a l’inici. Evidentment es legítim que el govern del PSC hagi decidit ignorar les propostes del nostre grup o simplement la voluntat de parlar-ne. Hi haurà qui pugui creure que el seu govern confon tenir la majoria amb tenir la raó. En tot cas, el grup municipal de Construïm seguim creient, com a l’encetar la legislatura, que es necessària la transformació i el desenvolupament d’algunes línies de treball en benefici de les vides dels veïns i veïnes. Constatem però l’immobilisme, el continuisme, les polítiques partidistes per part del govern, i davant d’aquest pla de reactivació no ens podem mostrar complaents. No va de tenir actitud, ni bones voluntats, no va de missatges comunicatius buits que no resolen cap dubte ni pregunta concreta, no va titulars a premsa ni d’anuncis a les xarxes socials. Va de les necessitats de totes i de transformar des del fons, des dels fonaments dels plantejaments. I per això cal abordar debats, cal ser autocrítics i cal participació. Tres absències claus en aquest pla de reactivació. Des de la responsabilitat política no ens queda un altre camí que dir NO al pla de reactivació municipal .

Consulta les dades de manera interactiva:

Comparteix aquesta pàgina a les teves xarxes