Triem la vida

Pla de xoc contra l'emergència a Sant Pere de Ribes

Estem vivint moments molt excepcionals. La resposta local a la crisi provocada pel coronavirus hauria de posar les bases per un nou cicle que superés les deficiències del passat i dotés a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes de les eines i el finançament necessari per a donar cobertura des de la proximitat a les necessitats de la vida en comú.

Per donar resposta a les necessitats del moment, des de Construïm hem elaborat un Pla de xoc.

Aquests són els principals plans d’actuació que inclou el pla:

1. PLA DE XOC D'ACCIÓ IMMEDIATA I URGENT

Calen mesures valentes que vagin a prioritzar la vida per davant del capital i fer que els nostres ajuntaments puguin posar el màxim de recursos al servei de la vid

2. PLA SERVEIS SOCIALS I D’AJUDA A LES PERSONES

Un pla de contingència social per tal de garantir a la població més vulnerable tots els recursos bàsics. Serveis socials hauria de gaudir de la informació i crear i gestionar aquest pla, com a mínim de forma provisional i complementària a les que puguin arribar d’altres administracions. L’administració local té més capacitat per arribar allà a on no arriben les altres administracions i cobrir-ne les llacunes.

3. PLA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Cal crear propostes de treball que mobilitzin les persones aturades i que tinguin accés a una prestació, realitzant, per exemple, feines socials o productives que ajudin al redreçament econòmic i social local. Prendre iniciatives que afavoreixin l’economia del bé comú i busquin disminuir la desigualtat social.

4. PLA D’AJUT AL COMERÇ LOCAL I A LA PETITA EMPRESA

Habilitar partides pressupostàries per complementar les llacunes de les ajudes directes a empreses, comerços i autònoms que mantinguin els llocs de treball que puguin posar en marxa altres administracions, amb condicions de transparència però també senzilles per facilitar l’accés.

5. PLA DE SUPORT A L’ACCIÓ CULTURAL

Per mantenir i activar l’acció cultural adequada a les noves circumstàncies (espais i sanejament, etc.) cal un acord programàtic amb el teixit sociocultural del municipi que pugui garantir-ho. Programa de col·laboració amb les entitats i el teixit associatiu i cultural del municipi, essencials per la cohesió social.

6. PLA D'ACCIÓ SOCIOEDUCATIU

Aquest estiu no serà un estiu qualsevol, més que marxar de vacances, per a molts infants i joves serà un moment de retrobament, de cura i suport mutu, després d’haver viscut tants dies confinats a casa, alguns havent de passar el dol de la pèrdua d’algun familiar, sense possibilitat de socialitzar-se amb els iguals, ni gaudir de l’entorn natural. En aquest context, els casals d’estiu prenen més força que mai. Apostem per un Casal d’Estiu per a tothom de la mà de les entitats socials i implicació dels i les mestres. Treballar de manera coordinada amb els esplais i les escoles, per tal de treballar una oferta educativa en el lleure adaptada a les necessitats que es puguin generar després del confinament.

7. PLA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

És necessari enfortir i protegir les produccions agroalimentàries sostenibles de proximitat -agricultura familiar, agricultura ecològica, agroindústria artesanal, ramaderia extensiva i pesca artesanal i sostenible- i, especialment, a les dones productores ja que juguen un paper fonamental a l’hora de garantir un proveïment alimentari saludable i respectuós amb el medi ambient.

8. PLA DE PREVENCIÓ

9. PLA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA

Cal donar continuïtat al compromís individual, l’esperit comunitari i el voluntariat que estem veient i vivint aquests dies contra la pandèmia, com uns valors permanents que no es corresponen només a situacions excepcionals.

#PladeXocSocial
#RendaBàsicaUniversal
#AturemTotaActivitat
#AturemTotsElsAcomiadaments
#DretHabitatgeDigne
#GarantiaAlimentària