Dimarts 30 de juliol, els regidors de Construïm van fer diverses intervencions sobre el pla de reactivació i sobre els pressupostos participatius en el Ple que es va celebrar a l’Ajunatment de Ribes. Us oferim un resum de les intervencions en els dos àmbits.

Pla de reactivació

En l’últim ple hem demanat informació sobre els percentatges d’execució del pla. També hem demanat el percentatge de consolidació, quines són les repercussions laborals, quines són les propostes dels veïns i veïnes del municipi i quina és l’avaluació que es fa dels plans de cara introduir millores any rere any.

Ens provoca cert vertigen que s’aprovin 13 milions d’euros en inversions amb tan poc marge d’estudi ja que fem gairebé un acte de fe en el govern de cara a la viabilitat i l’execució de les propostes que es presenten. A més considerem que moltes de les propostes haurien d’anar a pressupost ordinari. Potser fins i tot seria necessari una volta més profunda en el projecte (que responia originàriament a una situació concreta a nivell social i econòmic) i potser a nivell de nomenclatura i concepte ja hauria de virar potser cap a d’inversions o d’impuls.

En l’aspecte positiu, estan incloses en aquest pla de reactivació propostes que nosaltres portàvem a programa, com per exemple: implementació de l’enllumenat LED, els projectes de caldera biomassa o la rehabilitació de camins amics. També pensem que s’apunta a obrir camins respecte a la recollida selectiva porta a porta, a implantar els resultats de l’estudi sobre la recollida de residus del que disposa el govern, apunta la intenció de posar en marxa la ràdio municipal (molt tímidament però volem creure que ho apunta).

Ens generen dubtes moltes altres propostes en habitatge, formació, les càmeres de seguretat, les urbanitzacions entre d’altres, segurament per manca d’informació més exhaustiva que esperem que ens arribi.

Finalment apuntar que en les diferents reunions que hem tingut amb govern i junta de portaveus s’ha sol·licitat estudiar la municipalització de serveis. Ens agradaria explorar aquests camins que ens duguin a la gestió directa i ens agradaria trobar-nos amb els diferents grups del municipi per tal que així sigui.

En conclusió: tenim un cert vertigen pel volum i la falta d’estudi, tenim alguns dubtes en habitatge, formació, urbanitzacions. Lluitem per incloure propostes de Construïm i buscar camins d’estudi per aquest municipalització. Creiem que seria positiu posposar la votació del pla de reactivació per tenir més marge d’estudi i poder fer una sessió plenària amb un únic punt del dia.

És cert que farem gairebé un acte de fe com diem, però amb la intenció de seguir de ben a prop aquest pla de reactivació i la seva exhaustiva aplicació.

Pressupostos participatius

Són benvingudes totes aquelles propostes i projectes que impliquin la participació ciutadana per tal que les opinions dels nostres veïns i veïnes i les seves idees i propostes tinguin incidència en l’acció de govern. Forma part dels valors de Construïm i n’és un dels seus eixos principals.

D’aquest compromís ve el treballar per millorar el projecte presentat, per això vàrem acordar introduir una proposta de criteri d’avaluació basat en perspectiva de gènere que ha estat recollida pel govern. A arrel d’aquesta proposta hem aconseguit dotar els nous pressupostos d’una nova partida per projectes de gènere i feminismes.

Dit això creiem que cal fer un pas endavant en aquesta participació i ser fins i tot més valents. Provocar que aquesta incidència sigui major: en dotació, en decisió per part de la ciutadania i en les propostes.

Calendari: terminis més amplis, no tant per avaluar els projectes, sinó perquè les entitats tinguin temps per exposar-los a la resta de veïns i veïnes, amb jornades de portes obertes… que no es converteixi en una competició de debats demanant el vot, sinó que tothom tingui temps per conèixer i sospesar els projectes.

Fins i tot treballar en el terreny de idees… poder presentar idees i no tant un projecte tècnic. Demanem que el govern reculli i faciliti aquesta obertura al debat, el canvi de model i que de cara als propers pressupostos participatius es pugui implementar un nou model més valent i on els ciutadans tinguin més capacitat d’incidència.