Preguntes dels veïns i veïnes a l'equip de govern durant el ple del 28 de setembre de 2020

En el darrer ple del 28 de setembre, Construïm va donar veu a diferents veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes que volien fer arribar les seves preguntes a l’equip de govern. Us fem arribar les resposes que hem rebut perque estiguin disponibles per a tothom.

PREGUNTA
El consistori regularà els patinets abans de que passi  una desgràcia?
Formulada per Mercè Martínez
RESPOSTA
El govern treballa en una modificacio de la ordenança de circulació per incloure i regular l’ús del patinet. No preveu fer cap acció més.
PREGUNTA
M’agradaria saber quin és l’estatus del projecte “Itinerari per a vianants al carrer de Sitges des del carrer Sagrada Família fins al camí de Can Cuadras a Sant Pere de Ribes”. I quina és la data prevista d’execució del projecte.
Formulada per Pere Soler
RESPOSTA
El govern respon que aquest projecte està en procés de contractació (empresa obra, direcció d’obres i pla de seguretat…). No s’iniciaran abans de mitjans de novembre i tindran una durada mínima de 4 mesos.