Posicionament de Construïm sobre el projecte de l'autòdrom

L’actual projecte de teòrica recuperació de l’Autòdrom de Terramar neix caduc i esgotat al voler implantar un model d’explotació excessiu del territori.

Es presenta un projecte extremadament expansiu i que carrega a les esquenes greus afectacions a la comarca i a la vegueria del Penedès. Aquestes, tenen greus implicacions al terreny i són de diferents tipus: urbanístiques, mediambientals i de mobilitat. Alhora, projecten un model completament especulatiu amb interessos privats sobre els recursos naturals i patrimonials de la nostra regió. 

Per una banda, la projecció urbanística del projecte incideix en  una zona d’interès agrícola i alteraria una zona d’interès paisatgístic. El punt més afectat, a nivell de biodiversitat, seria la reducció de la protecció de la Riera de Ribes. Aquesta última, patiria una reducció significativa del corredor biològic natural entre el Parc del Garraf i els espais naturals del Colls i Miralpeix i el Parc d’Olèrdola. A més a més, també hi hauria una important afectació al Bosc de Can Baró, a tocar de la mateixa Riera, ja que actualment actua com un altre corredor natural, veient-se afectat per la desfiguració de la primera. 

D’altra banda, el Bosc de Can Bruguera quedaria permanentment truncat amb la instal·lació d’un hotel mirador i un accés que faria de barrera. A continuació, s’obriria un vial [cotxes, bicicles i vianants  d’accés per Can Pei (Sitges)] eliminant la consolidació d’un segon corriol biològic amb la Riera. Cal dir, a més, que aquesta zona de Sitges és residencial i equipada d’instal·lacions educatives, sent evidentment un espai en cap cas preparat per a la nova càrrega de vehicles. Aquest, faria una pressió insostenible al equilibri biològic del sistema.

A continuació, a la zona central del projecte, hi quedaria una important zona de vinya. La vinya és un referent del paisatge del Penedès-Garraf i és aquí on es pretén realitzar l’ACCÉS PRINCIPAL per la B-211, i connexió amb l’autopista C-32, arrasant sense cap escrúpol una de les zones més belles del Garraf. És a dir, on avui hi ha un camí de terra, hi construirien una carretera asfaltada i plena de places de pàrquing de cotxe.  

A més, un dels punts que més ens preocupa és l’afectació de l’estada de més de 600 cavalls. Aquesta, comportarà un gran consum d‘aigua i greus problemes pel que fa a l’orina i la femta dels animals. L’hípica, no és precisament una activitat pròpia del nostre territori, i no té cap arrelament històric per la majoria de la població. 

CONCLUSIONS
– El projecte afectaria a 668.749,53 m² i produiria un altíssim impacte en el territori.
– Es requalificarien 507.363,07 m2 de sòl urbà no delimitat i 141.257,9 m2 de sòl no urbanitzable d’alt d’interès natural, agrícola i paisatgístic, el que implica, de facto, la seva destrucció, substituint-se vinyes i naturalesa per aparcaments i sostre edificat. De fet, el que es desprèn de la proposta-projecte és ampliar els usos hotelers, realitzar esdeveniments d’elit i un llarg etcètera, deixant la porta oberta a convertir-se en un parc temàtic variat, amb les repercussions que això té i molt lluny d’un model de turisme de qualitat i sostenible. 
– No hi ha dubte que la finalitat última és purament especulativa, generant les més grans plusvàlues en la requalificació del mateix terreny. 
– Aquest projecte trenca amb un model de preservació del sòl no urbanitzable i del paisatge, dels sistemes naturals i les seves espècies. 
– És un consum indiscriminat de sòl, amb un urbanisme purament especulatiu, de benefici.
– Quant a la mobilitat, s’ incrementa l’impacte ambiental i es col·lapsen els accessos ja existents, a més d’altres afectacions.
– El projecte desvirtua el patrimoni del que va ser l’autòdrom de Terramar, que hauríem de mantenir.

Tanmateix, els partits sotasignats no ens oposem a un projecte viable, sostenible i coherent a l’àrea de l’Autòdrom, ni a la recuperació del patrimoni històric ni a la  protecció de la biodiversitat, ni a la creació de llocs de treballs qualificats al municipi de Sant Pere de Ribes.

Amb tot, no entenem que alguns partits i altres entitats vulguin defensar aquest projecte amb arguments poc sòlids sense tenir en compte el greu perjudici que comportarà. És evident que es tracta, de forma enèsima, d’un projecte de caràcter neoliberal. No creiem que, en resum, es tracti d’un projecte d’economia circular, quan es malmetria el territori, no es presenten garanties de preservació del paisatge i s’entreveu un benefici en el projecte per a ben pocs. A més, les feines que es desenvoluparien recaurien de nou en un model d’explotació del sector terciari, probablement amb salaris deficients i en forma de subcontractacions. 

Per això els partits sotasignats ens sumem a l’oposició encapçalada per la Plataforma Verda de l’Autòdrom, fent costat a les entitats, col·lectius i ciutadania que en formen part. 

Construïm
Cup Vilanova i Cubelles
Erc Sitges, Vilanova i Sant Pere de Ribes
Fem poble
Guanyem Sitges
Um9 Cup
Comuns de Sitges
Plataforma Verda de l’Autòdrom