Ni transparència ni participació: el govern fosc d’Abigail Garrido

El passat 4 d’abril la Junta del Govern Local d’Abigail Garrido i el PSC va aprovar les condicions tècniques i administratives i l’inici del concurs per la concessió dels serveis de les tres llars d’infants del municipi (Tres Pins, El Cargol i l’Espígol). D’aquest procediment, no s’ha informat als grups de l’oposició ni s’ha establert cap espai de debat per analitzar conjuntament la proposta.

No és tracta d’un contracte menor, ja que té un impacte d’uns 5 milions d’euros i al capdavall és un servei amb un important volum de treballadores i un gran nombre de famílies i infants que en fan ús. No és una decisió que es pugui deixar només en mans del govern. Cal debat, reflexió, recollir inquietuds i entre totes participar en la millora de les condicions. També, el concurs presenta una nova fórmula, doncs es presenta en un sol procediment amb 3 lots per les tres Llar d’infants (fins ara hi havia una concessió per cada una, amb un calendari i contingut propi).

Ahir vam conèixer aquesta informació, i sense temps per analitzar-ne el contingut tècnic ni tenir tota la documentació necessària, si que podem expressar el nostre rebuig a la pèrdua de transparència, participació i control democràtic que implica la gestió del govern municipal. En el darrer Ple del 25 d’abril ja denunciàvem que el govern estava transferint competències del Ple a la Junta de Govern Local, i avui ho tornem a certificar. No és la primera vegada, darrerament , diferents aprovacions que es porten a ple, introdueixen un punt on es deleguen competències de modificacions directament a la Junta de Govern Local. La Junta de Govern Local és un òrgan del que només formen part els regidors del govern, el secretari i l’interventor. Els grups de l’oposició només podem accedir a les actes d’aquestes reunions, que no contenen el conjunt de documentació de cada una dels expedients que s’aproven. No hi ha fiscalització política, ni seguiment ni debat. I en això hi surt perdent la prestació del servei, les condicions de les que hi treballen i els recursos municipals. La majoria absoluta d’Abigail Garrido ni es transparent ni es democràtica.

Publicació del concurs

Acord JGL

Comparteix aquesta pàgina a les teves xarxes