Davant la crisi del coronavirus, calen mesures urgents en l’àmbit municipal. Propostes per a l’ajuntament de Sant Pere de Ribes.

En la situació d’excepcionalitat i confinaments que està provocant el Covid-19, l’emergència sanitària endureix encara més l’emergència social. És per això que considerem que és important garantir que la vida es posi al centre, que les necessitats dels veïns i veïnes estigui garantides. És moment de fomentar la solidaritat i arribar a totes aquelles persones que la situació que estem vivint pot empitjorar greument les seves condicions de vida.

La situació d’expansió del coronavirus ens situa en un escenari mai vist. El tancament de tots els establiments no essencials però amb excepció de moltes activitats productives no incloses en el decret del govern implica que treballadors i treballadores encara hagin d’acudir al seu lloc de treball. A la vegada els nostres serveis sanitaris estan arribant a situacions límits i tot fa preveure un enduriment de la situació.

Quan una crisi colpeja una societat desigual, són sempre les persones més vulnerables qui més pateixen: la gent gran, els i les treballadores, les persones migrades, les dones, persones amb malalties prèvies, etc.

«Creiem que l’únic camí per sortir d’aquest daltabaix és a través de la construcció de l’acció col·lectiva»

És en aquest sentit que cal mostrar i oferir tot el suport possible als i les treballadores dels serveis bàsics, en especial el personal sanitari i social, i a les persones que puguin estar infectades. Cal trobar vies per trencar l’aïllament amb seguretat i establir relacions de suport mutu i solidaritat entre veïnatge. En aquest sentit, saludem i donem suport a les xarxes autoorganitzades i comunitàries de cures. Considerem aquestes xarxes vitals importants per ajudar a posar la vida al centre, arribar on no arriben les administracions i, en especial, per aquelles persones que poden patir més el tancament de serveis i equipaments.

 • Gent gran, en especial aquella que viu sola i depèn d’un teixit comunitari com és el centre de dia o el casal d’avis. ●

 • Infants, en especial aquells infants que es troben en situació de pobresa i el tancament dels menjadors escolars pot posar en perill els seus àpats diaris.

 •  Persones amb dependència. Les persones que les cuiden poden estar en quarantena o pel col·lapse dels serveis d’atenció domiciliària poden tenir menys atenció.

 • Garantir els drets laborals de la classe treballadora no permeten l’acomiadament dels llocs de treball.

 • El tancament de comerços tot i que és una bona mesura en la prevenció i lluita contra la propagació del virus, comporta un cop molt gran no solament pels hàbits de comportament social sinó també pel teixit comercial del nostre poble, pels autònoms i pel manteniment de llocs de treball.

Per contra, el nostre Ajuntament de Sant Pere de Ribes disposa d’una disponibilitat econòmica que pensem ha de possibilitar, per responsabilitat comunitària i també institucional, prendre actuacions concretes i ràpides davant la crisi generada pel Covid-19. De les que ens sentim corresponsables i alhora volem ser-ne partícips i col·laboradors amb la resta de forces polítiques representades com també el conjunt de la societat civil organitzada.

En aquest sentit proposem al govern municipal que, previ debat i acord, adopti les següents mesures urgents en l’àmbit municipal davant la crisi del coronavirus.

 • Aturada de l’activitat municipal i d’aquells serveis no essencials. Realitzar la coordinació i l’activitat institucional telemàticament amb mitjans virtuals (juntes de portaveus, plens, etc.). Suspensió de tràmits administratius i dels terminis que puguin portar aparellats.
 • Només es mantindrà l’activitat presencial al seu lloc, dels i les treballadores del propi Ajuntament o d’empreses on participa l’Ajuntament, en els casos que garanteixin serveis essencials.
 • Coordinació i suport als serveis d’atenció a persones que hi ha al municipi: Llar Betània, Residència Redòs, CAP, Hospital St. Camil. Garantir l’acompanyament, cures i alimentació a persones amb risc o necessitats específiques de salut (salut mental, dependència…).
 • Elaboració d’un pla de cessió d’espais municipals per possibles hospitals de campanya, punt de distribució de menjar, coordinació de serveis, etc.
 • Parada de totes les obres públiques al municipi i treballs a la via pública.
 • Garantir l’atenció de serveis socials amb una oficina oberta a l’efecte amb totes les mesures de seguretat. Garantint l’emergència social i l’atenció del servei contra la violència masclista.
 • Pla de reforç dels serveis socials municipals (priorització línies estratègiques, professionals, recursos…) per afrontar la sortida d’aquesta crisi i les dificultats que generarà a la població. Treball comunitari a llarg termini per garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
 • Obrir un registre d’empreses que operin al municipi i que hagin executat un ERTO. Oferir un ajut dinerari puntual als i les treballadores que hagin sofert un ERTO que tendeixi a cobrir la diferència salarial.
 • Cancel·lació de la taxa d’ocupació de la via pública (terrasses) durant el període de tancament dels establiments bars i restaurants.
 • Cancel·lació de la taxa d’escombraries als establiments que han vist afectada la seva activitat comercial.
 • Creació d’una partida pressupostària a fi de reactivar el comerç i l’activitat econòmica al Municipi. ● Retorn del rebut de l’IBI (1r trimestre) a les entitats culturals i esportives del municipi, així com a les empreses i comerços del Municipi que han vist afectada la seva activitat econòmica.
 • Demanar al govern de l’Estat que flexibilitzi la possibilitat de destinar el romanent de tresoreria de que disposa l’Ajuntament, allà on les necessitats ho requereixin.
 • Crida als propietaris de locals demanant la suspensió de cobrament de lloguer en aquells que han vist afectada la seva activitat comercial per motius de prevenció i no propagació del virus.
 • Assegurar el cobrament del salari dels i les treballadores de serveis externalitzats de l’Ajuntament. (Espai Blau, menjadors escolars i instituts, treballadores de la llar d’infants, clubs esportius, etc.)
 • Campanya amb el comerç de proximitat per poder informar a la pàgina web de l’Ajuntament del llistat de comerços locals amb els horaris adaptats i els contactes per comandes prèvies.
 • Foment del consum responsable. Protecció del comerç de proximitat i del productor local. Informar a la pàgina web de l’Ajuntament del llistat d’opcions de consum responsable: cooperatives de consum, comerç de proximitat i venta directa de petit productor local, facilitant les dades de contacte. Garantir el funcionament regular del mercat amb mesures que garanteixin la seguretat dels venedors i compradors.

Pla de negociació per garantir que no s’aplicarà cap ERTO ni cap acomiadament de treballadors i treballadores que treballin per empreses que gestionen equipaments municipals (llars d’infants, espais esportius…) i que aquestes no hagin de realitzar el seu treball de forma presencial.

 • Crida a les empreses i particulars que puguin tenir mascaretes, solució alcohòlica o d’altres productes perquè facin donació i l’ajuntament pugui distribuir-les segons les necessitats del comú.
 • Oferir als llogaters del municipi, que en el cas de no poder fer front al pagament del lloguer per raons de la situació d’emergència, l’Ajuntament medii amb el propietari i ofereixi la suspensió de l’IBI per aquest període.
 • Facilitar l’accés a la informació, educació, cultura i entreteniment a aquelles persones sense connexió a internet ni ordinador.
 • Coordinació amb les xarxes veïnals de solidaritat, com la Xarxa d’Ajuda Mútua que han creat les entitats del municipi.

Proposem la creació d’una mesa de coordinació, oberta a entitats socials i grups municipals, que possibiliti avançar en aquestes i altres mesures de cara a garantir l’assessorament, la informació necessària a tots els veïns i veïnes que doni tranquilitat a la població. I la confiança en què tenim les eines i la xarxa per ajudar i col.laborar en allò necessari. Per protegir-nos entre totes i tots.