Posicionament de Construïm sobre el projecte de l'autòdrom

Exigim al govern municipal l'aturada del projecte de l'Autòdrom

El projecte de l'Autòdrom aprovat es distancia molt dels compromisos de Construïm, tant des del punt de vista ambiental com del model econòmic. Com també qüestionem el procediment seguit en la seva aprovació.

Afectació Mediambiental

El projecte que es presenta ambientalment destrueix l'entorn, amenaça l'equilibri ecològic de la zona i dóna l'esquena als veïns i veïnes més propers.

Ens vam comprometre a donar suport i valorització al treball agrícola, així com a la protecció i el manteniment del patrimoni paisatgístic i natural. La Riera de Ribes, és un dels punts més greument afectats, ja que les entrades al recinte hi passarien per sobre i en perpendicular, amb les afectacions que hi tindria per aquest corredor i connector d’espais naturals protegits.

Ens trobem amb un dels pocs espais comarcals que s’ha escapat de la pressió urbanística, conservant així un espai natural i paisatgístic amb pocs precedents a la comarca. Si desapareix la barrera natural, s’obrirà el camí a urbanitzar zones fins ara impensables, sotmetent al territori a una pressió urbanística inassumible.

No oblidem la importància de la mobilitat i les afectacions que se’n derivaran. La construcció hotelera, l’activitat eqüestre de gran volum, la gestió de residus i les noves vies de comunicació que s’hi obriran, posen en risc l’espai natural.

Model socioeconòmic

El projecte aprovat i l'activitat que s'hi desenvoluparà està allunyada del territori i no respon als interessos dels veïns i veïnes del municipi i de la comarca, sinó el d'una empresa privada.

Els llocs de treball estan molt subjectes a l’estacionalitat, sense valor pel teixit econòmic del municipi i lligat a la precarietat laboral del sector.
Aquest projecte es fonamenta en un model econòmic lluny dels principis de les economies territorials i solidàries, en un moment on el replantejament de la societat i el seu model econòmic ha de ser un imperatiu per sortir de la crisi.

Qüestió procedimental

Un procediment abreujat i accelerat dels del seu principi, sense discussió política ni participació ciutadana.

El govern va trigar 1 any a contestar les al·legacions i va entregar la documentació 4 dies abans el ple.
Un procés irregular i poc transparent, que a aprofitat la situació de covid19 per la seva aprovació, es porta de forma exprés avançant la convocatòria prevista a la comissió de territori per la seva llum verda.

Creiem que el projecte és prou important per la comarca i té fortes implicacions en molts sectors, cal obrir-lo a la ciutadania i planificar un debat constructiu que ens porti a la recerca de les millors alternatives per recuperar el patrimoni històric sense malmetre el patrimoni natural .

Coneix més arguments sobre el posicionament de Construïm respecte el projecte de l'autòdrom