Els nostres compromisos

Seguim treballant, com el primer dia, per construir el govern i l’Ajuntament del futur.  Per això des de Construïm ens comprometem a:

1

Creació del Centre Municipal per la Formació i el Treball

Amb l’objectiu de planificar, desenvolupar i ampliar les accions en l’àmbit educatiu, formatiu i ocupacional.

Fet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

2

Pla de peatonalització dels centres urbans i priorització dels vianants

Aparcaments externs gratuïts i implantació dels camins amics/escolars a tot el municipi, que com a mínim connectin amb les escoles i els principals equipaments utilitzats pels

Fet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

3

Confeccionar un Equip d’Educadors/es de carrer

Dedicat a la intervenció des d’una òptica educativa en l’espai públic, per la reducció de les desigualtats socials, i afavorir la convivència i el bon veïnatge.

4

Compromís amb el dret a l’autodeterminació i la independència de la República Catalana.

Exigència de la llibertat dels presos polítics i suport a tots els represaliats.

Fet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

5

Creació de la Regidoria de Participació Ciutadana

Amb la revitalització de tots els Consells de Participació (Social, Medi Ambient, Ensenyament, Cultura, Cooperació), dotant-los de capacitat de decisió i recursos econòmics i humans.

6

Implementació de l’oficina de contractació i concessió dels serveis

Pel seguiment i fiscalització dels contractes públics i l’anàlisi de la gestió dels serveis municipals.

7

Reobertura immediata de la Ràdio Municipal

Desenvolupament d’un nou model de comunicació institucional.

8

Desenvolupament d’un pla de sostenibilitat

Desenvolupament del sistema porta a porta en la recollida de residus, llums LED a tot el municipi i calderes de biomassa als equipament públics.

9

Creació de la regidoria de Feminismes i LGTBI

Formació en perspectiva de gènere, immigració i inclusió en l’àmbit de l’administració municipal, i punts liles en els espais de festa i lleure.

10

Foment del teixit associatiu

Obertura, inversió i millora de la gestió dels equipaments municipals per facilitar el foment de la cultura, l’esport, l’ampliació de l’oferta i la participació del teixit associatiu.

11

Contenció fiscal

Implementació de mesures de progresivitat segons renda. Bonificacions per promoure el comerç de proximitat i la sostenibilitat ecològica.

12

Impuls del transport públic 

Amb vehicle elèctric d’accés a la sanitat i a les dependències municipals. Transport a demanda fins al domicili a les urbanitzacions.

13

Impuls de la Oficina Municipal de l’Habitatge

Acabament de l’escala d’habitatge públic del Parc Central. Creació d’un parc d’habitatges públics per al lloguer per a joves i col·lectius vulnerables.

14

Impuls de la recerca i la investigació

Inversió en projectes d’investigació i formació en el camp sociosanitari per garantir la referencialitat comarcal de l’Hospital Sant Camil.

Vols ajudar-nos a fer realitat aquests compromisos?

 Hem decidit deixar d’acceptar les coses que no podem canviar, i canviar les coses que no podem acceptar. Per un municipi equitatiu, integrador, inclusiu, cohesionat, dinàmic i sostenible, col·labora amb els grups de suport de Construïm. És a les teves mans!