El psc retira 400000€ destinats a la construcció de l'Institut Xaloc.

Des de l’inici d’aquesta legislatura el govern del psc ha destacat per la manca de model de municipi i la falta de transparència en la gestió. En la situació de crisi de la covid19 aquest fet s’ha agreujat. Si no aturem la manca de planificació, tindrem conseqüències greus pel municipi.

A cada ple s’aproven modificacions de pressupost sense tenir prou informació dels motius ni de les conseqüències que poden generar aquests canvis. En l’últim ple, en tenim un clar i greu exemple. El psc va decidir modificar el pressupost i canvia de partida 400000€ destinats a la construcció de l’edicifi del l’Institut públic Xaloc de Les Roquetes. Aquesta modificació es va fer sense passar per la comissió informativa ni per la junta de portaveus. No es va informar els grups polítics fins al mateix dia del ple. Tampoc es va informar la comunitat educativa.

Des de Construïm, creiem que davant de la modificació d’una partida destinada a un institut públic i d’una quantitat tan elevada de diners, calia informació i consens. Calia posar sobre la taula les prioritats, les necessitats i les possibles afectacions a curt i a llarg termini. Davant de la greu crisi que tenim cal, com hem demanat reiteradament, una taula d’emergència amb tots els grups polítics i entitats socials del municipi. Un espai on treballar per detectar les necessitats dels veïns i veïnes, prioritzar, planificar i buscar solucions conjuntament.

Més que mai, a Les Roquetes i tot el municipi, necessitem transparència en la gestió dels diners públics i planificar i prioritzar com donem i donarem resposta a la crisi sanitària, social i educativa que vivim.