el-ple-en-un-minut-1200x550px

Octubre 2023. Legislatura 2023/2027.

APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS 2024

Tot i l'augment de la vulnerabilitat social, el govern puja taxes i impostos sense un canvi en el model de recollida de residus:

Augment 5% impost IBI

Augment 15-20% taxa residus

En un context d’augment de la vulnerabilitat dels nostres veïns i veïnes (el 29% en risc d’exclusió social, el 48% amb dificultats per arribar a finals de mes), d’augment sense precedents dels preus dels aliments, de l’energia i de les hipoteques, el govern puja les taxes i els impostos tal com ho ve fent de manera sostinguda des de 2018 . I ho justifica en nom d’una suposada “estabilitat econòmica” provocada per la millora de les xifres macroeconòmiques. A més, no s’aborda el problema de fons, que és el cost que provoca el model de gestió de residus. Un model que genera 620 kg de deixalles per habitant cada any, que només aconsegueix reciclar el 50% dels nostres residus i que ens costa 3 milions d’euros a tots els veïns i veïnes del municipi.

Intervenció d'Esther Rodríguez

Reprodueix vídeo

LA DADA

+ de 3 milions d'euros

És el cost de la gestió dels residus que hem de pagar cada any des de l’ajuntament a causa del model de gestió de residus que tenim implantat. Tot i l’augment de la taxa de residus, la seva recaptació no cobreix el cost total de la gestió.

LA VOTACIÓ

La proposta d’ordenances fiscals pel 2024 es va aprovar únicament amb els vots a favor de PSC i VOX.

PSC

Um9/CUP Construïm

Junts/Via

Fem Poble

Vox

ALTRES TEMES

DECOLONIALITAT

Reprodueix vídeo

Iolanda Maurici, en nom de UCFR presenta una moció per la reparació i revisió històrica dels pobles d’Amèrica

La moció presentada conjuntament per Um9-CUP-Cosntruïm i Fem Poble persegueix un reconeixement públic dels fets ocorreguts en els processos colonials, una reparació a les comunitats afrodescendents afectades i proposa obrir un procés de debat per repensar el museu i la Fira dels Indians. El PSC va tombar la moció.

AIGUA

Reprodueix vídeo

Defensem una acció global i un nou model de gestió de l’aigua per lluitar contra la sequera

Donem suport a una moció presentada per Fem Poble per combatre els efectes negatius de la sequera en l’arbrat urbà i instem al govern a treballar amb més contundència en una proposta global que repensi el model de gestió de l’aigua del municipi per fer front als efectes del canvi climàtic.

SOSTENIBILITAT

Reprodueix vídeo

Aprovem un Pla de Sostenibilitat del Garraf que posa en relleu les contradiccions del govern en temes de defensa del territori

El pla preveu diverses accions que xoquen amb algunes de les actuacions que preveuen els projectes impulsats pel govern de l’Autòdrom i Can Jove i que amenacen seriosament la sostenibilitat del nostre territori.
Si teniu més temps i ganes, podeu accedir al video del ple sencer des d’aquest enllaç: www.canalblau.alacarta.cat/ple-municipal/