el-ple-en-un-minut-1200x550px

Ple ordinari del 26 de gener de 2020.
Legislatura 2019/2023.

NOVA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST

Més moviments econòmics amb poca explicació per part del govern

El govern socialista va aprovar al ple d’aquest gener una nova modificació de pressupost. Aquesta vegada per moure més de 700.000 euros del pla de contingència. Des de Construïm no només van denunciar que la informació arriba tard, ja que no es va presentar a la comissió informativa, sinó que rebem informació molt poc detallada. Aquest diners aniran a plans d’ocupació i a recursos humans, aquesta és l’explicació del govern per repartir una quantitat de diners important. Ni una fitxa explicativa, ni un projecte per saber on van els diners, cap criteri de repartiment… RES.

A dia d’avui només ells saben com estan movent els diners. Hem tornat a demanar un ple monogràfic sobre la situació econòmica del municipi i la resposta és la mateixa: no es el moment ni el lloc. El ple és l’espai, el moment és vital, però sembla que preval més l’interès per fer i desfer sense comptar amb cap grup de l’oposició. Treballarem els camins per forçar aquest ple que considerem és necessari per la transparència i el bon ús dels diners públics

LA DADA

L’ajuntament redueix els diners del pla de contingència sense explicar-ne el destí ni els criteris que justifiquen aquesta decisió.

-700.000€

DINERS EXTRETS DEL PLA DE CONTINGÈNCIA

TINENÇA D'ANIMALS

Nova Ordenança de tinença d’animals amb un clar esperit sancionador

La nova regidoria de tinença responsable d’animals ha presentat una nova ordenança. El nostre sentit de vot ha estat l’abstenció ja que entenem que tot i regular noves demandes com les colònies de gats, li falta molta profunditat en les propostes. Unes ordenances amb clar esperit sancionador, sense bonificacions per la tinença responsable i sense respondre a cap projecte que pugui haver al darrera. Multa, multa i multa, però on són els espais al municipi pels animals domèstics? la educació en la responsabilitat? Les infraestructures com papereres especifiques, habilitació d’espais? …

CULTURA

La gestió cultural per part de govern és ineficaç, poc treballada i amb la mínima implicació

Es van aprovar diverses mocions presentades pels diferents grups municipals. En destaquem el debat que va generar la moció que abordava la cultura i les festes populars. La celebració de Sant Pau va ser un dels punts principals. Encara estem esperant que es posi en marxa la moció presentada per Construïm per dotar al municipi d’espais i eines de referencialitat cultural. La cultura continua sent una de les grans assignatures pendents del govern socialista

PREGUNTES DELS VEÏNS I VEÏNES AL PLE.

En aquest ple també hem portat aquelles preguntes que ens han fet arribar els veïns i veïnes atent al compromís que com a Construïm tenim amb la participació. Esperarem les respostes del govern!

Quants usuaris i quin és el cost d’explotació del transport a demanda de Can Lloses i Mas Alba durant el darrer any. El govern en podria fer una mica de valoració?

Albert Guillaumes