el-ple-en-un-minut-1200x550px

Ple ordinari del 27 d’abril de 2021.
Legislatura 2019/2023.

Anades i vingudes amb el pressupost municipal

PRESSUPOST MUNICIPAL

Què passa amb els diners municipals?

Aquest ple es donava compte del tancament pressupostari del 2020, un donar compte que no tenia perquè generar massa debat, però l’alcaldessa es va tensar quan vàrem exposar algunes de les conclusions de l’informe d’intervenció. Les conclusions fan més sòlides les peticions del nostre grup municipal que fa temps que alerta del desgavell econòmic que el govern socialista dur entre mans. Especialment en risc l’alt nombre d’adjudicacions directes irregulars en contractacions menors, la falta d’informació i documentació en les comissions informatives i l’alt volum de modificacions pressupostàries que indica una mala praxi en la planificació i execució de la despesa de l’ajuntament. També apunta un alt risc financer en la gestió i tramitació de subvencions i la necessitat de la revisió de la Relació de llocs de treball per adequar les funcions designades a les que realment es desenvolupen. L’informe conclou amb contundència que des de govern no s’està duent a terme cap de les accions proposades per tal de millorar i rebaixar el risc financer. En definitiva, més necessari que mai un monogràfic sobre pressupost i economia per poder avaluar el desgavell econòmic en què estem immersos abans que el romanent de l’ajuntament no quedi en res. Per part de govern, l’alcaldessa va fer una tensa, però pobre argumentació: això passa en molts ajuntaments i ja estem treballant en les millores. Res més lluny del que diu l’informe.

PLA DE REACTIVACIÓ

On és el pla de reactivació?

En teoria es portava a aprovació el Pla de Reactivació municipal, però a darrera hora es va treure de l’ordre del dia perquè mancava documentació. La documentació de la qual no es disposava era tota la relativa a l’apartat de la viabilitat econòmica, és a dir els informes d’intervenció… seguim amb les anades i vingudes en matèria de pressupost.

MAS D’EN SERRA

Moció en suport als veïns de Mas d’en Serra

El nostre grup municipal va presentar una moció per tal que les peticions dels veïns i veïnes de Mas d’en Serra siguin escoltades. El govern del psc està duent a terme les obres del carril bici, però els problemes que està generant entre veïns i usuaris són de manifesta importància i no estan sent escoltats. La moció va ser aprovada per unanimitat, tot i que no deixa de ser més aviat cínic que govern aprovi una moció per escoltar els veïns i veïnes quan fa mesos que tiren ple dret amb les obres sense donar respostes efectives a les peticions. Esperem que la moció no quedi en res, una pràctica freqüent en el govern d’Abigail Garrido.

En aquest ple s’ha tornat a posar de manifest que la veu de l’alcaldessa és la que obre, tanca i desenvolupa els debats en el ple. Cap regidor o regidora de govern té la paraula més enllà de l’exposició del tema, ni argumenten, ni defensen. Ni tan sols quan són interpel·lants directament. La batuta i el lideratge és unipersonal. Una pena tenint tants regidors i regidores amb dedicació i que en teoria serien els experts en la matèria.