El perquè Construïm vota en contra dels nous Pressupostos Participatius 2020

És el moment de fer una proposta valenta de Pressupostos Participatius, que no retalli la quantitat econòmica que s'hi destina, que doni valor a la participació com a mecanisme fonamental de resposta a la crisi i que confiï en la capacitat i les potencialitats de les aportacions de la ciutadania, les entitats i la xarxa social comunitària.

El govern municipal del PSC ha presentat en el ple de juny la seva proposta de Pressupostos Participatius per al 2020. És evident que aquesta proposta, en aquest moment concret, ve marcada per la situació de pandèmia del Covid i la crisi social i econòmica que aquesta està comportant.

Des del Grup Municipal de Construïm coincidíem plenament en la necessitat de replantejar els Pressupostos Participatius, doncs enteníem que no estant en una situació de normalitat, no podíem fer com si no passes res. És per aquest motiu que, igual que han fet altres formacions, vam presentar un seguit de propostes i canvis que anaven en la línia d’adaptar i millorar la fórmula de participació d’aquests pressupostos. La nostra proposta posava en valor el donar un impuls a la participació i donar veu als nostres veïns i veïnes en una situació excepcional. Una veu que posés èmfasi en les necessitats socials del municipi i que poguessin triar a on es destinaven les dotacions econòmiques dels pressupostos participatius.

En primer lloc, creiem que era necessari contextualitzar el pes i la importància dels Pressupostos Participatius amb una visió global del conjunt del Pressupost ordinari i el Pla d’inversions promovent un debat i exposició pública de les prioritats, les línies d’inversió i els recursos econòmics ja compromesos (en especial tenint en compte la situació provocada pel coronavirus).

En segon lloc, enteníem que el calendari proposat comprimeix i encotilla tot el desenvolupament del procés, tancant terminis massa curts o mal plantejats que de cap manera afavoriran la participació de la ciutadania i l’elaboració i presentació de propostes.

Per últim, pensem que era el moment de fer una proposta valenta, que lluny de retallar la quantitat econòmica destinada als Pressupostos Participatius, calia augmentar-la (sempre tenint en compte les disponibilitats i recursos) donant valor a la participació com a mecanisme també fonamental de resposta a la crisi, i confiant en la capacitat i les potencialitats de les aportacions de la ciutadania, les entitats i la xarxa social comunitària. No compartim ni comprenem la proposta del govern de retallar a la meitat la partida dels Pressupostos Participatius (que ara passarà a ser de 170 mil €), quan no fa ni dos mesos hem compromès els 25 milions de romanent dels que disposava l’ajuntament, i on pràcticament la meitat han anat a un Pla d’inversions, que contempla inversions que ara no són en absolut prioritàries i que contenen quantitats que bé es podrien destinar a polítiques socials. Així s’ha fet en la darrera modificació de pressupost que es va aprovar al ple, i així es podria fer amb els Pressupostos Participatius si realment fos la voluntat de govern.

No es tracta de qui és més sensible o està més compromès en donar resposta a les necessitats bàsiques dels veïns i veïnes que estan patint les conseqüències de la pandèmia, sinó de com valorem i comprenem la participació ciutadana, quina importància li donem, i com distribuïm els recursos econòmics disponibles en funció de les prioritats. Té a veure en com el govern entén la participació, i en com la prioritza. El consens entorn de la necessitat de donar resposta a la crisi social i econòmica és total, i el compromís de Construïm en dedicar tots els esforços a això no es pot posar en dubte. Així ha sigut des del primer moment, i ho seguirà essent. Ara bé, la incapacitat del govern per estudiar i incorporar propostes, per revisar críticament les accions que duu a terme, i per generar espais de debat que possibilitin consensos amplis, acaben provocant la presentació de propostes com la dels Pressupostos Participatius que pensem des del nostre grup municipal no són acceptables.

És per tot això que hem votat en contra d’aquesta proposta dels Pressupostos Participatius pel 2020. I continuarem treballant per ampliar, millorar i impulsar no només les pròximes edicions dels Pressupostos Participatius, sinó tots els espais de participació del nostre Ajuntament.