Agraïts per la gran participació en la segona fase del procés de participació per confeccionar la llista de Construïm.

Hem comptat amb una àmplia afluència de gent en les taules presencials a Ribes i a Les Roquetes i una quantitat important de propostes rebudes via web.

Desglossem els números :

Un Total de 99 noms proposats

10 candidatures autopresentades

90 noms proposats

51 dones

48 homes

Iniciem la següent fase del procés de confecció de la llista, en que el Grup Impulsor contactarà amb totes les persones proposades per consultar la seva disponibilitat i voluntat per formar part de la candidatura.