ORIOL MARTÍ COLOM

Membre de la tk, Associació pel consum responsable i transformador

Amb la banca ètica o amb la banca armada?

Volem que els nostres estalvis, els de les nostres empreses i les arques del nostre ajuntament continuïn treballant per la indústria armamentística? Ara tenim bones alternatives.

8 d'octubre de 2020 / 12:00h

fiarebancaetica.coop

Un informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau amb dades extretes entre el 2014 i el 2019, revela que Banc Sabadell i CaixaBank formen part del selecte grup d’entitats financeres de l’estat que més inverteixen en la indústria armamentista, conjuntament amb el BBVA, Santander, ING, Deutsche Bank i Bankia: 11,9 mil milions d’euros durant aquest període. (Perquè ens fem una idea, el pressupost total d’educació dels Pressupuestos Generales del Estado corresponent a l’any 2019 era de 2,8 mil milions d’euros)
 
Una quantitat ingent de diners que extreuen de les nostres butxaques a través dels nostres comptes corrents, de les nostres assegurances i dels plans de pensions que contractem. Com a persones i com a administracions. A tall d’exemple. Entre el 2014 i el 2019, a través de les asseguradores BanSabadell Seguros y Vida, hem destinat 169 milions d’euros a les empreses armamentístiques i a través de VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas n’hi hem destinat 121 més.

Volem que els nostres estalvis, els de les nostres empreses i les arques del nostre ajuntament continuïn treballant per la indústria armamentística? Ara tenim bones alternatives.

Entre el 2014 i el 2019, a través de les asseguradores BanSabadell Seguros y Vida, hem destinat 169 milions d’euros a les empreses armamentístiques i a través de VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas n’hi hem destinat 121 més

Als antípodes de la banca armada, en els darrers anys ha anat agafant força la banca ètica. Un model de banca transparent, on totes les inversions són públiques i amb models de governança cooperatius, participatius i democràtics. Amb un impacte social positiu perquè només financen projectes que afavoreixen el bé comú: projectes d’inserció social o laboral, agroecologia, educació, eficiència energètica… I més segura, perquè finança economia real, sostenible, diversificada (tan sectorial com geogràficament), i fuig d’inversions especulatives. A casa nostra, tenim diverses opcions de finances ètiques: Fiare, Coop57 o OikoCrèdit.
 
Com a particulars, l’ecosistema de les finances ètiques ens ofereix una cartera de serveis i productes semblants a la banca tradicional: banca online, comptes corrents, domiciliacions de pagaments, targetes de dèbit, crèdits vinculats al consum responsable, assegurances ètiques… Als webs de les entitats de les finances ètiques, trobareu els respectius catàlegs de serveis i productes.

La banca ètica és més transparent, més participativa, més democràtica, més segura i té un impacte social positiu.

Des del nostre ajuntament, tampoc hauríem de deixar escapar aquest tren. La banca ètica ofereix diverses opcions adreçades a les administracions: Obrir dipòsits d’estalvi, gestionar fons que permetin als ajuntaments fer avançament de subvencions a entitats o empreses proveïdores, sol·licitar finançament per a societats públiques, promocionar les opcions de banca ètica en el teixit comercial local…
 
Tenim diversos exemples de col·laboracions exitoses entre administracions públiques i banca ètica. L’any 2016 l’Ajuntament de Barcelona va obrir camí fent-se soci de Fiare i va començar a finançar-se a través de la banca ètica. També va establir un conveni de col·laboració amb Coop57 i Fiare per crear un fons de crèdit de 2 milions d’euros per facilitar el finançament de les empreses i entitats locals. Després, ciutats com Manresa i Ripoll també han incorporat criteris relacionats amb l’ús de la banca ètica en els seus processos de contractació pública. I altres administracions com Terrassa, Collbató, Arenys de Mar… estan seguint els seus passos.
 
La banca ètica ha arribat per quedar-se. És més transparent, més participativa, més democràtica, més segura i té un impacte social positiu. Ara, és a les nostres mans aprofitar-ho!