Abstenció als pressupostos del 2022

Els pressupostos municipals del 2022 vénen marcats per la situació d’incertesa derivada encara de la pandèmia i la seva afectació en l’àmbit social, econòmic i de la salut. Malgrat la capacitat econòmica que té l’Ajuntament, el govern ha presentat uns pressupostos continuistes, sense línies clares ni prioritàries. Aquests pressupostos els acompanyen les taxes i ordenances aprovades pel govern, i el pla de reactivació econòmica del que encara no en tenim informació. Cal recordar, que el primer any de pandèmia el govern municipal va apujar l’ibi i les taxes de residus, que segueixen augmentant sense fer un cap gir significatiu per a la millora del servei.

Per Construïm els pressupostos han de tenir cura d’allò més visible i explícit en les crisis com la salut, l’educació, el comerç… però també aquells intangibles que són imprescindibles com la igualtat de gènere, la salut mental, l’accés i la creació cultural, entre d’altres. Conscients de la situació, l’any passat vàrem fer un seguit de propostes que el govern va prendre el compromís de recollir i que durant un any no hem vist passes endavant ni voluntat de treballar-hi conjuntament.

1. Aposta per a la cultura i els mitjans de comunicació locals com a espais de proximitat, talent, formació i lleure… Seguim amb la Ràdio municipal tancada, sense buscar o consolidar espais de consum i creació artística, l’abandonament del projecte de la Carpa Revolució n’és un clar exemple.

2. Suport a l’emancipació i l’autonomia del jovent de forma transversal: habitatge, ocupació, formació, cultura i oci… I desenvolupament i millora del Pla d’igualtat, tenint en compte l’anàlisi de la situació de pandèmia, que en molts casos ha deixat la dona en situació encara més precària.

3. Millora dels nuclis antics i de la gestió dels residus. Seguim tenint voreres a mitges, carrers foscos i zones intransitables. No s’ha treballat per a la peatonalització i l’activació de comerç local i de proximitat, ni en una proposta global més sostenible i eficaç del sistema de recollida i selecció de residus.

4. Municipalització o gestió directa de serveis públics. Malgrat les mocions aprovades al ple, el govern no ha fet cap treball en aquesta línia i segueix augmentant les adjudicacions i externalitzacions. Tal com el cementiri i tanatori municipal, proposta no treballada en l’àmbit pressupostari.

Des de Construïm continuem reclamant aquestes mesures i hem tornat a posar sobre la taula propostes (que el govern ha recollit en la memòria d’alcaldia que acompanya el pressupost, com va fer amb les anteriors propostes del 2021, però de les que encara no hem vist els fruits) pel pressupost del 2022.

1-. Transformació del Servei de Recollida i tractament de Residus per fer-lo més sostenible i eficient. La nostra proposta parteix de la diagnosi realitzada per aquest Ajuntament l’any 2018, centrada en el porta a porta en gran part dels dos nuclis; i aquelles zones amb més densitat o disseminades, contenidors “intel·ligents” i casetes tancades amb lectors, respectivament.

2.- Pla d’inversions i millores de les escoles. Atendre a les mancances dels equipaments escolars del municipi ha de formar part de les inversions municipals i no pot dependre del concurs en què el govern ha convertit els pressupostos participatius. Proposem la creació d’una partida amb un import suficient perquè es puguin atendre les demandes i necessitats més immediates dels centres escolars, i configurar un calendari d’actuacions per als pròxims anys.

3.- Creació del Centre de Formació i Treball. Proposta prioritzada en el nostre programa electoral per tal de donar resposta a les necessitats formatives i ocupacionals dels veïns i veïnes del municipi. Si el govern vol treballar en aquest compromís, ens hi trobaran.

4.- Desenvolupament de l’Escola d’Arts i Creació. Hem reivindicat aquest espai de formació i creació des del primer dia d’aquesta legislatura per a la reactivació cultural del municipi. En aquest àmbit cal treball transversal i de caràcter participatiu.

5.- Cementiri i Tanatori municipals. En contra del que estipula la llei, el municipi no disposa d’un cementiri ni un tanatori municipal. Cal desenvolupar aquest projecte perquè esdevé la forma de garantir els drets de la ciutadania i combatre el conegut “negoci de la mort”.

6.- Obertura de Ràdio Ribes. El buit comunicatiu al municipi és significatiu. Hem perdut el compte dels anys i les ocasions en què s’ha pressupostat la ràdio municipal, però segueix tancada. Demanem un debat per un model de ràdio participativa.

Més enllà d’aquestes propostes destacades, per tal de no hipotecar el futur del municipi i apostar per un model cohesionador, diversificat i amb respecte pel medi ambient, com a Construïm demanem: l’aturada del Projecte per l’Autòdrom de Terramar i obrir el debat sobre el desenvolupament del Sector de Can Jove.